7-24000-002-019

 

พุดซ้อน

ชื่อพื้นเมือง

พุดจีน พุดใหญ่ อินถะหวา เค็ดถวา แคถวา ซัวอึ้งกี่ จุยเจียฮวย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gardeniaaugusta (L.) Merr

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE

ชื่อสามัญ

Cape jasmine, Gardenia jasmine

ประโยชน์

ไม้ประดับ
ใบตำพอกแก้ปวดศีรษะ แก้เคล็ดขัดยอก

ดอกคั้นน้ำทาแก้โรคผิวหนัง

 

จัดทำโดย เด็กชายพงศธร อมรรัตน์น้ำหนึ่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1