หน้าแรก
คณะผู้บริหาร
สมุดเยี่ยม
ติดต่อเรา
ผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 www.bch5.com


นายใย ยศยิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธนิมิตร
คติพจน์โรงเรียน
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
ความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะนำมาซึ่งความสุข
สีประจำโรงเรียน
เหลือง - น้ำเงิน
คำขวัญประจำโรงเรียน
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
ปรัชญาของโรงเรียน
นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ออมวันนี้ สบายวันหน้า ออมที่เบญจมฯห้า เพื่อพัฒนาชีวิต
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เข้าค่ายธรรมะ วันพระทำบญ อิ่มบุญธรรมศึกษา
นั่งสมาธิทวีปัญญา บรรพชาสามเณร
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นสาละ
....
     
      .
       
       
        
IT Update ข่าวไอที สาระน่ารู้ต่างๆ แลกลิงค์ ลงประกาศฟรี100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมนูโรงเรียน
 
ประวัติโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
อาคารสถานที่
 
ติดต่อโรงเรียน
รวมลิงค์