หน้าแรก
คณะผู้บริหาร
สมุดเยี่ยม
ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 www.bch5.com


บุคลากรของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5
   
   
   
       
นายใย ยศยิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
       
   
 
 
นายชัยรัตน์ แป้นประหยัด
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางอภิญญา นิยม
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นายพิทยา แม่นทรง
ครูชำนาญการ
 
 
 
 
 
  นางสาวอรนุช อารีย์เอื้อ
ครูชำนาญการ
 
นายภุวนาจ นิลอำไพ
ครู คศ.1
 
นางสาวสมคิด โยธี
ครู คศ.1
 
   
   
   
นางสาวสุจิตตรา มูลอินทร์
ครู คศ.1
 
นางสาวกรรณิกา ละล่าม
ครู คศ.1
 
นางจารุวรรณ คงกระจง
ครูผู้ช่วย
   
     
     
    นางสาาวปวรวรรณ ณ ตะกั่วป่า
ครูผู้ช่วย
      นางสาวปาริชาติ น้อยหีด
พนักงานราชการ
   
                 
     
      .
       
       
        
IT Update ข่าวไอที สาระน่ารู้ต่างๆ แลกลิงค์ ลงประกาศฟรี100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
อาคารสถานที่
 
ติดต่อโรงเรียน